Detský domov BratislavaVítame Vás
Cieľom Detského domova Bratislava je pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy. V prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny detský domov aktívne pomáha pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny.

Súčasnosť detského domova
Pod strechou nášho detského domova sú 4 samostatné byty a tri profesionálne rodiny, ktoré zabezpečujú starostlivosť deťom od 0 - 3 rokov. V každom z nich žije 8 detí. Medzi nimi sú integrované aj deti s telesným a mentálnym postihom. Všetky deti sa primerane svojmu veku a schopnostiam podieľajú na živote samostatnej skupiny. O našich zverencov sa obdeň starajú 2 dvojice vychovávateľov. Ich život je veľmi podobný životu detí v rodine. V pracovné dni raňajky , škola a škôlka, poobede domáce povinnosti, zábava, hry, záujmové aktivity, školské povinnosti. Na voľné dni sa deti tešia tak ako všetky deťúrence. Radi podnikajú výlety do okolia, peši aj na bicykloch , navštevujú plaváreň, spoznávajú zákutia starej Bratislavy , vyberajú si z bohatej ponuky divadiel a kín. V súčasnosti sme dokončili rekonštrukciu piateho bytu, ktorý je riešený bezbariérovo. Tešíme sa, že naša idea integrácie detí s nariadenou ústavnou výchovou a telesným postihom sa stáva skutočnosťou.
História
Detský domov Bratislava vznikol v roku 1996 transformáciou klasického internátneho typu detského domova Krásna Hôrka. Zmenou lokality " z bratislavských Kramárov do Podunajských Biskupíc " zmenil aj organizačnú štruktúru aj spôsob práce s deťmi. Vznikol jeden z prvých detských domovov s rodinným typom výchovy. Snahou nášho detského domova je poskytnúť dieťaťu také prostredie, v ktorom môže získať a osvojiť si maximum pracovných a sociálnych zručností aké získava dieťa vyrastajúce v prirodzenom rodinnom prostredí.

Budúcnosť
Plánujeme dobudovať areál detského domova, ktorý z veľkej časti je už hotový. Ihrisko, korčuliarska dráha, zeleň nám vybudovala Nadácia esperance.


Záujmy detí


Medzi záujmy detí patrí vytvárný, keramický a hrnčiarsky krúžok. Niektoré výtvárné a keramické diela si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii, stačí keď kliknete na nejaký obrázok pod týmto textom.

Výtvarný krúžok
Keramický krúžok
Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.
Odkaz na register OPK